Likvidace nebezpečných odpadů

Likvidujeme většinu nebezpečných odpadů:

- syntetické barvy, laky

- syntetická ředidla

- mořidla

- elektrické baterie, autobaterie

- oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty

- kyseliny, louhy

- lepidla, pryskyřice

- tiskařské barvy, tonery, inkousty

- chladničky a mrazáky obsahující freony

- obrazovky

- těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy

- zářivky a jiný odpad obsahující rtuť ... a jiné (informace ve společnosti)