Likvidace odpadů

Likvidujeme odpady:

- plast – PET lahve, polystyren, HDPE obaly, PE fólie
- papír – kartony, noviny, časopisy
- odpad – stavební, komunální

Plast je umělá látka, která se v přírodě neztratí. Likvidované plasty a papír se dále recyklují a mohou být využity k dalšímu zpracování.

Likvidaci plastů a papíru máme uzpůsobenu pro firmy, které produkují velké množství plastů a papíru. Plasty a papír likvidujeme nepřetržitě – přistavení kontejneru a odvoz.

Zbytečné skladování plastů a papíru Vám jen zabírá místo.

Chraňte své okolí a prostředí. Výkup plastu a papíru je velice užitečnou službou.

Likvidace plastů

Likvidace stavebního odpadu

Likvidace skla